Adalet Sözleri, Anlamlı Adalet Sözleri

  • 14 Aralık 2018
  • Adalet Sözleri, Anlamlı Adalet Sözleri için yorumlar kapalı
  • 407 kez görüntülendi.
Adalet Sözleri, Anlamlı Adalet Sözleri

Adalet Sözleri

Adaletin terazisi şaşmaz! Er yada geç yaptığın kötülüğün karşılığını bulursun… Gibi sözler yerine gerçek anlamlı adalet mesajlarını en anlamlı adalet sözlerini sayfamızda bir araya getirerek özenle derledik hemen inceleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan adalet sözlerinin dışında Resimli Adalet Sözleride bulunmaktadır.

En Güzel Adalet Sözleri

– Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. – Buckle

– Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

– İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

–  Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.)

– Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

– Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.

– Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.

– Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

– Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

– Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. – Montaigne

– Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

– Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

– Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

– Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

– Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (S.Freud)

– Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

– Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

– Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder.

– Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

– Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlüler

– Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

– Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. (Cenab Şahabettin)

– Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

– Adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir. (Miharmi nerkov)

– Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

– Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

– Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

– Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. ( Mirabeau)

– Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. – Hadis-İ Şerif

– Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

– Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

– Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… (Mevlana)

– Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

– İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

– Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

– Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

– Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim. – Che Guevera

– Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

– Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

– Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)

– Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

– Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. ( Seneca)

– Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince,o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

– Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

– Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Konfüçyus)

– Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz Ali)

– Bir gün adaletle muamelede bulun- mak, altmış yıllık ibadetten üstündür. – Hz Muhammed s.a.v

– Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. – Beethoven

– Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (ıng)

– Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk

– Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

– Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

– Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

– Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Anlamlı Adalet Sözleri

Arkadaşlar yine anlamlı ve etkileyici adalet sözleri ile sayfamızda ilkleri yaşamaya ve yaşatmaya tüm hızımızla devam etmekteyiz. Adalet ile ilgili sözlerimizi dikkatli ve özenle hazırladığımızı unutmayınız. Küçük bir yorumu bizlere çok görmeyiniz.

– Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. – Anonim

– Mutlak hak mutlak haksızlıktır. -Cicero

– Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. – Tacitus

-İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – Victor Hugo

– Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi

– Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. -Diderot

– Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

– Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim

– Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim

– Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. – H.İbsen

– Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

– Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim

– Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. – Anonim

– Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. – Ovidius

– Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. – Hadis-İ Şerif

– Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

– Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte

– Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim

– Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. – Tucker

– Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. geri kalan her şey onun etrafında döner. – Konficyus

– Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. – Hadis-İ Şerif

– Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

– Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek Ulpianus

– Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir.

– Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. – Sokrates

– İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim

– Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. -Bernard Shaw

– Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi

En Manalı ve Anlamlı Adalet Şiirleri

Biz adaleti Hz. Ömer’den öğrendik. Allah herkese Hz. Ömer adaleti nasip etsin. guzel-sozlerim.com olarak derlediğimiz anlamlı adalet şiirleri yazımızda bir kaç seçtiğimiz adalet ile ilgili şiirleri bulunmaktadır.

ADALET

Ne olursa olsun adaletli ol
Allah’ın adaleti bu dünyada bol
Anlar isen eğer işte iyi yol
Adaletli ol adaletli ol

İnsanlar arasında yapma ayrılık
Yaparsan bil ki bulursun darlık
Çektirme kimseye hiçbir zorluk
Adaletli ol adaletli ol

Hazreti Ömer örneğin olsun
Yüreğine insan sevgisi dolsun
Unutma sadece sen bir kulsun
Adaletli ol adaletli ol

Ahiretinde eğer istersen cennet
Paraya pula eyleme minnet
Umurunda olmasın ne mal ne ziynet
Adaletli ol adaletli ol

Adaletli olursan severler seni
İnsanları bir say amca kuzeni
Cehennemde yakarlar o bedeni
Adaletli ol adaletli ol

Hiç kimse değildir üstün birinden
Bunu iyi düşün, düşün derinden
Emekten yana ol, alın terinden
Adaletli ol adaletli ol

(Rıdvan ÖZKAN)


ADALET ŞİİRİ

Adalet bir kolyedir
Herkes taşımalıdır
Güzel olan böyledir
Herkes yaşamalıdır

Adaletli davranmak
Hak dinin bir emridir
Zenginlere yaranan
Adalette cimridir

İnsana iyi davran
Etme sakın hiç zulüm
Fakir fukaraya yaran
Unutma, yakın ölüm

Ölüp gideceksin sen
Ardında ne bıraktın
Hiç düşünmedin mi sen
Bu dünyada çıraktır

Sen iyi bir insan ol
Bil gelenek, adetten
Bazen ekmeğini böl
Ayrılma adaletten

(Rıdvan ÖZKAN)


ADALETSİZLİK

Kimsenin hesabı kalmaz mahşere
Elbet hesap soran birisi vardır
Çıkıp haykırmaz bence, kimse boş yere
Elbette bilinmez bir derdi vardır

Adaletten uzaksan, haykırmalısın
Mazlumları yanına sen almalısın
Sen de hep böyle mert kalmalısın
Mazlumlardan yana birisi vardır

Bir yede eğer yoksa adalet
Artık kopmalı orda kıyamet
Yazıktır insana etme hıyanet
Senden hesap soracak birisi vardır

(Rıdvan ÖZKAN)


SATILAN ADALET

Artık her mecrada satılık ilan
Ucuz adaletim var, hiç yok mu alan
İşte bey babalardan bizlere kalan
Para ile adalet satın almakmış

Var ise çok paran, sen de yaşarsın
Dağları, taşları sen de aşarsın
Sığmaz zindanlara, sen de taşarsın
Garibana kalan, esir olmakmış

Yürürsen hak ile, büyük insansın
Ama artık sen de, yalnız susansın
Farkında olmadan, insan asansın
Zulme susmak, dilsiz şeytan olmakmış

(Rıdvan ÖZKAN)


ADALET KALMADI

Dünya hiç kimseye, kalmadı kalmayacak
Allah cennete kötü, almadı almayacak
Adaletli davranmak, bu kadar mı zor idi
İçeriği boşaldı, yalnız kaldı adı

Her insan eşit doğar, Hak bunu böyle yazdı
Lakin kötü kalpliler, gün geçtikçe çok azdı
Kimisi hep tok gezdi, kimi ekmeğe muhtaç
Kimi kelepçe yedi, kimi başına taç

Halife Ömer’i de kimse örnek almadı
Artık öyle insan, bu dünyada kalmadı
Kıyamet yakın artık, ölüm gelip çatacak
Bence yerimiz yok artık, diğer dünyada yatacak

(Rıdvan ÖZKAN)

Resimli Adalet Sözleri

Şimdi resimli şekilde hazırlamış olduğumuz “adalet sözleri” içeriğimizde doğal olarak günümüzün ve geçmişimizin en anlamlı ve manidar adalet sözleri, mesajlarına yer vereceğiz. Dilerseniz burada sizlerde aklınızda olan ve sizi etkileyen resimsiz veya resimli adalet sözlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Kulun adaleti şaşar ama, Allah’ın adaleti şaşmaz!

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. K. Atatürk

İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.

Adalet Namluda!

Adalet nedir?
Ağaçlara su vermek.
Zulüm nedir?
Dikeni sulamak. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. her su çeken tohumu sulamak değildir.
Zulüm nedir?
Bir şeyi yerinde kullanmamak, yeri olmayan yerde kullanmaktır.
Mevlana

Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.

İyide o işler öyle olmuyor işte;
ahı var,
vahı var,
keseri var,
döneri var
sapı var…!!!

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ